Extension FAQs - Accor Plus Vietnam
Experience more with Accor Plus Join now

Country Selection

Please select your country below. If your country is not listed, select continue on Rest of the World.

Câu hỏi thường gặp về việc kéo dài thời hạn thẻ hội viên Accor Plus và quyền lợi Stay Plus

Extension FAQs

Kéo dài thời hạn thẻ hội viên Accor Plus và quyền lợi Stay Plus

Tác động của COVID-19 đối với cuộc sống hàng ngày thật đáng lo ngại và cũng ảnh hưởng đến hội viên trong việc sử dụng quyền lợi thẻ Accor Plus. Vì thế, chúng tôi quyết định kéo dài thời hạn 12 tháng của thẻ hội viên thêm sáu (6) tháng nữa.

Tất cả các quyền lợi hiện tại, bao gồm cả các đêm nghỉ miễn phí Stay Plus chưa được sử dụng, sẽ có thời hạn kéo dài thêm sáu (6) tháng.

Câu hỏi thường gặp về thời hạn thẻ hội viên Accor Plus và đêm nghỉ stay Plus trong tình hình COVID-19.

Áp dụng cho tất cả hội viên Accor Plus, miễn là thẻ của bạn vẫn còn hiệu lực vào tháng 4 năm 2020. Chương trình không áp dụng cho thẻ được tặng bởi đối tác của Accor Plus.

Hội viên Accor Plus có đủ điều kiện sẽ được kéo dài thời hạn thẻ thêm tối đa là sáu (6) tháng kể từ ngày hết hạn của thẻ, ví dụ:

  • Thẻ hội viên hết hạn ngày 31 tháng 5 năm 2020, vậy bây giờ thẻ sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 11 năm 2020; hoặc
  • Hội viên tham gia hoặc gia hạn thẻ vào tháng 3 năm 2020, thì hạn thẻ mới sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021.

LƯU Ý: Việc kéo dài này sẽ thay thế cho các lần kéo dài trước đây và trên mười hai (12) tháng hội viên và lần này chỉ kéo dài thêm tối đa là sáu (6) tháng: 

  • Hội viên tham gia vào tháng 4 năm 2020 và có thời hạn thẻ là 15 tháng (thông thường là 12 tháng + ưu đãi 3 tháng tặng thêm), thì có thời hạn thẻ mới là ngày 31 tháng 10 năm 2021 thay vì 31 tháng 7 năm 2021.

Có, thời hạn sử dụng đêm nghỉ miễn phí sẽ được kéo dài tối đa là sáu (6) tháng, tương ứng với thời hạn hiệu lực của thẻ hội viên.

Có, hội viên Accor Plus thẻ phụ có đủ điều kiện vẫn sẽ được cộng thêm 6 tháng sử dụng.

Việc kéo dài thời hạn thẻ sẽ diễn ra tự động trước ngày 31 tháng 5 năm 2020. Hội viên sẽ xem được thời hạn thẻ trong phần Thông tin hội viên khi đăng nhập vào tài khoản trên trang accorplus.comall.accor.com hoặc ứng dụng Accor All.

Không, chúng tôi sẽ không phát hành lại thẻ cứng – thời hạn mới sẽ được hiển thị trên thẻ trực tuyến có sẵn trên ứng dụng Accor All.

Có, đối với hội viên có đủ điều kiện, thời hạn của bộ phiếu quà tặng chưa được sử dụng sẽ được kéo dài tối đa sáu (6) tháng, tương ứng thời hạn thẻ. Chính sách này cũng áp dụng cho phiếu Chứng chỉ Hội viên 1 ngày chưa sử dụng.

Có, tất cả các phiếu quà tặng chưa được sử dụng sẽ được cộng thêm thời hạn như trên, tương ứng với hạn thẻ, và có thể sử dụng tại khách sạn. Đối với hội viên đủ điều kiện ở khu vực Thái Bình Dương, phiếu tặng rượu và ăn sáng sẽ được kéo dài thêm sáu (6) tháng, ví dụ, ngày hết hạn sẽ là 30 tháng 6 năm 2021 thay vì ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Hội viên sẽ phải xuất trình phiếu quà tặng bản cứng hoặc bản trực tuyến cùng với thẻ hội viên trực tuyến trên ứng dụng Accor All để xem được ngày hết hạn mới của thẻ.

Chúng tôi khuyến khích hội viên tải ứng dụng Accor All để tận dụng một cách triệt để các quyền lợi hội viên Accor Plus với thời hạn thẻ được kéo dài. Việc phát hành Thư dùng tạm cũng sẽ chỉ giải quyết cho một số trường hợp nhất định.