Data Privacy Charter - Accor Plus Vietnam
Experience more with Accor Plus Join now

Country Selection

Please select your country below. If your country is not listed, select continue on Rest of the World.

Data Privacy Charter

Data Privacy Charter

BẢN TUYÊN BỐ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ACCOR PLUS 

1. CAM KẾT CỦA ACCOR PLUS ĐỐI VỚI VIỆC BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi coi bạn là khách hàng quan trọng. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cung cấp cho bạn dịch vụ và trải nghiệm tuyệt vời thông qua chương trình hội viên Accor Plus, chẳng hạn như việc mang đến cho bạn nhiều quyền lợi tại các khách sạn và nhà hàng trong hệ thống và các hoạt động khác.

Sự hài lòng và tin tưởng hoàn toàn của bạn dành cho Accor Plus là điều hết sức quan trọng đối với chúng tôi.

Đó là lý do chúng tôi thông cáo bản tuyên bố bảo vệ thông tin cá nhân của Accor Plus như một phần trong cam kết đáp ứng kỳ vọng của bạn. Bản tuyên bố này sẽ chính thức hóa các cam kết của chúng tôi đối với bạn và mô tả cách Tập đoàn Accor có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho chương trình Accor Plus.

Bản tuyên bố này dành riêng cho chương trình Accor Plus được điều hành bởi Tập đoàn Accor.

Đối với việc một thành viên thuộc Tập đoàn Accor, ngoài chương trình Accor Plus, xử lý thông tin cá nhân của bạn, bản tuyên bố bảo vệ thông tin cá nhân của Tập đoàn Accor sẽ được áp dụng – https://all.accor.com/security-certificate/index.en.shtml.

Chẳng hạn, bản tuyên bố bảo vệ thông tin cá nhân của Tập đoàn Accor sẽ áp dụng trong việc thu thập dữ liệu cần thiết để sắp xếp việc lưu trú của bạn tại một khách sạn mang thương hiệu Accor thông qua công cụ đặt phòng của trung tâm Accor SA.

Chúng tôi biết rằng việc này có thể gây khó hiểu đôi chút! Các bản tuyên bố phản ánh các nguyên tắc và thông lệ nhất quán để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng đề cập đến việc xử lý khác có thể diễn ra với thông tin cá nhân của bạn, tùy thuộc vào việc thông tin đang được xử lý cho chương trình Accor Plus theo bản tuyên bố này và/hoặc các mục đích được đề cập trong bản tuyên bố bảo vệ thông tin cá nhân của Tập đoàn Accor.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Trong bản tuyên bố này, “Tập đoàn Accor” có nghĩa là:
●      Accor SA, Tập đoàn Accor có trụ sở đã đăng ký tại số 82, đường Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, Pháp;
●      công ty con hoặc các công ty “gia đình” của Accor SA tham gia vào các doanh nghiệp khách sạn của Tập đoàn Accor; và
●      các khách sạn được điều hành trực thuộc một trong các thương hiệu của Tập đoàn Accor trên khắp thế giới. Bạn có thể xem danh sách các thương hiệu trên trang accor.com.

Accor Plus là một chương trình đăng ký trả phí do Tập đoàn Accor điều hành. Khi bạn đăng ký với Accor Plus, bạn sẽ được tự động đăng ký vào chương trình hội viên thân thiết mang tên Accor Live Limitless do Accor SA điều hành. Bản tuyên bố bảo vệ thông tin cá nhân của Tập đoàn Accor áp dụng cho việc tham gia chương trình hội viên thân thiết Accor Live Limitless.

Quyền lợi của hội viên theo chương trình Accor Plus được cung cấp bởi các chủ thể trong Tập đoàn Accor và các đối tác của chương trình. Đây là lý do tại sao, khi tham gia chương trình Accor Plus, thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi Tập đoàn Accor và các đối tác của chương trình, cả hai đóng vai trò là Bên kiểm soát thông tin vì mục đích riêng của họ. Nói tóm lại:
●      Tập đoàn Accor sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn bởi vì họ quản lý chương trình Accor Plus; và
●      mỗi đối tác của chương trình sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn để quản lý quan hệ hợp đồng của họ với bạn, bao gồm việc cho phép bạn tiếp cận quyền lợi hội viên (lập hóa đơn, thanh toán, quản lý đặt phòng, v.v…), để thực hiện hoạt động marketing và tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của họ.

3. MƯỜI NGUYÊN TẮC CỦA ACCOR PLUS ĐỂ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Theo các quy định áp dụng, chúng tôi đã xây dựng mười nguyên tắc dưới đây trong toàn bộ Tập đoàn Accor:
a. Hợp pháp: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân chỉ khi được pháp luật cho phép. Cơ sở hợp pháp có thể là một trong những khía cạnh dưới đây:
o   chúng tôi nhận được sự đồng ý của cá nhân, HOẶC
o   việc này là cần thiết để thực hiện một hợp đồng mà một cá nhân là một bên, HOẶC
o   việc này là cần thiết để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý, HOẶC
o   việc này là cần thiết để bảo vệ lợi ích thiết yếu của cá nhân, HOẶC
o   chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng thông tin cá nhân và việc sử dụng của chúng tôi không ảnh hưởng bất lợi tới quyền của các cá nhân đó
b. Không gian lận: Chúng tôi có thể giải thích tại sao chúng tôi cần thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập.
Giới hạn mục đích sử dụng và tối thiểu hóa thông tin: Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thực sự cần. Nếu có thể đạt được kết quả với ít thông tin cá nhân hơn thì chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ sử dụng thông tin tối thiểu cần thiết
c. Minh bạch: Chúng tôi thông báo cho mọi người về cách mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của họ
d. Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi để mọi người thực hiện quyền của mình: bao gồm quyền tiếp cận thông tin cá nhân, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân và quyền từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của họ
e. Giới hạn lưu trữ: Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian có hạn
o Chúng tôi đảm bảo việc bảo mật thông tin cá nhân, tức là sự toàn vẹn và bảo mật
o Nếu một bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi đảm bảo rằng bên này có khả năng bảo vệ thông tin cá nhân đó.
f. Nếu thông tin cá nhân được chuyển ra khỏi khu vực pháp lý mà nó được thu thập, chúng tôi đảm bảo rằng việc này được thực hiện bởi các công cụ pháp lý cụ thể.
g. Nếu thông tin cá nhân bị xâm phạm (thất lạc, mất cắp, làm hỏng, không khả dụng…), trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo các hành vi vi phạm đó cho cơ quan chức năng của khu vực pháp lý tương ứng và cho cá nhân liên quan, nếu việc vi phạm có thể gây ra rủi ro cao đối với quyền và sự tự do của cá nhân này (hoặc khía cạnh khác theo kiểm tra thông báo được áp dụng trong mỗi khu vực pháp lý).
Đối với mọi thắc mắc liên quan đến mười nguyên tắc trong chính sách bảo vệ thông tin của Accor, vui lòng liên hệ với bộ phận phụ trách Bảo mật thông tin có trong điều khoản “Quyền của bạn”.

4. THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC THU THẬP?
Tại các thời điểm khác nhau, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn, bao gồm những thông tin dưới đây:
● Chi tiết liên hệ (chẳng hạn như tên, họ, số điện thoại, email, địa chỉ thanh toán và giao hàng).
● Thông tin cá nhân (chẳng hạn như ngày sinh, quốc tịch).
● Số thẻ tín dụng của bạn (vì mục đích giao dịch và đặt chỗ trước).
● Số thẻ hội viên của bạn trong chương trình Accor Plus, một chương trình khác của Accor hoặc chương trình đối tác khác (chẳng hạn như chương trình hội viên thân thiết hàng không) và thông tin liên quan đến các hoạt động của bạn trong khuôn khổ của chương trình hội viên thân thiết.
●  Các chi tiết về việc bạn sử dụng thẻ hội viên Accor Plus (chẳng hạn như chi tiết về các quyền lợi mà bạn yêu cầu và sử dụng).
●  Ưu tiên và sở thích của bạn (chẳng hạn như loại quyền lợi mà bạn muốn).
●  Thắc mắc/góp ý của bạn liên quan đến thẻ hội viên Accor Plus và các quyền lợi cụ thể mà bạn muốn truyền đạt với chúng tôi.
●  Hoạt động của bạn liên quan đến chương trình hội viên thân thiết Accor Live Limitless và các lượt đặt phòng của bạn tại những khách sạn được điều hành thuộc các thương hiệu của Tập đoàn Accor.
●  Thông tin kỹ thuật và vị trí mà bạn tạo ra khi sử dụng các website và ứng dụng của chúng tôi.
Thông tin thu thập liên quan đến các cá nhân dưới 16 tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp thuộc khu vực pháp lý của bạn, nếu trên 16 tuổi) sẽ giới hạn ở tên, quốc tịch và ngày sinh, mà những thông tin này chỉ có thể được cung cấp cho chúng tôi bởi pháp luật, với sự đồng ý của người vị thành niên. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể đảm bảo rằng con em của bạn không gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào mà không có sự đồng ý của bạn (đặc biệt là qua Internet). Nếu thông tin đó được gửi đi, bạn có thể liên hệ với bộ phận Bảo mật thông tin (xem “Quyền của bạn” ở bên dưới) để yêu cầu xóa thông tin này.
Để đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn dịch vụ cụ thể (chẳng hạn như yêu cầu về chế độ ăn uống), chúng tôi có thể phải thu thập thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo hoặc thông tin về sức khỏe. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin này khi có sự cho phép của bạn.

Nếu, khi đăng ký hội viên Accor Plus, bạn chọn đăng ký chủ thẻ phụ, chúng tôi sẽ có quyền cho rằng bạn đang đại diện hợp lệ cho cá nhân đó để cho phép thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ như đã nêu trong bản tuyên bố này.

 

5. KHI NÀO THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐƯỢC THU THẬP?

Thông tin cá nhân có thể được thu thập trong nhiều trường hợp, bao gồm:
a. Đăng ký thẻ Accor Plus (và gia hạn thẻ).
b. Đăng nhập tài khoản Accor Plus của bạn để đặt phòng.
c. Khi đối tác của chương trình cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về việc bạn đặt phòng với họ để được hưởng quyền lợi của Accor Plus.
d. Khi bạn đặt phòng với một khách sạn được điều hành bởi một trong các thương hiệu của Tập đoàn Accor, sau đó thông tin của bạn được nhập vào cơ sở dữ liệu toàn cầu do Tập đoàn Accor quản lý và được liên kết với thẻ hội viên Accor Plus của bạn.
e. Khi bạn liên lạc với chúng tôi.
f. Tham gia các chương trình hoặc sự kiện marketing:
o Đăng ký các chương trình hoặc hoạt động dành riêng cho hội viên;
o Tham gia khảo sát khách hàng;
o Trò chơi hoặc cuộc thi trực tuyến; và
o Đăng ký nhận thư tin tức, để nhận ưu đãi và khuyến mãi qua email.
g. Hoạt động trên Internet:
o Kết nối với website của Accor (địa chỉ IP, cookie theo Chính sách của chúng tôi về việc sử dụng công cụ truy vết); và
o Hình thức trực tuyến (đặt chỗ trực tuyến, bảng câu hỏi, trang Accor trên mạng xã hội, thiết bị đăng nhập mạng xã hội như đăng nhập Facebook, hội thoại với chatbot, v.v.).

6. TÔI CÓ CẦN CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÔNG?
Việc cung cấp thông tin cá nhân là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu, chúng tôi không thể ghi danh bạn vào chương trình Accor Plus hoặc không thể cung cấp cho bạn quyền tiếp cận với các quyền lợi của Accor Plus.
7. THÔNG TIN CỦA BẠN ĐƯỢC THU THẬP NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ VÀ CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN TRONG BAO LÂU?
Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ của Accor Plus, bao gồm việc giúp bạn đặt chỗ để hưởng quyền lợi hội viên, gửi thông tin về các ưu đãi hoặc khuyến mãi mới của chúng tôi và gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi khác của Tập đoàn Accor. Bảng dưới đây trình bày thêm chi tiết về lý do chúng tôi xử lý thông tin của bạn, cơ sở pháp lý cho việc xử lý và khoảng thời gian lưu trữ liên quan.
Trừ khi có mục đích kinh doanh hợp pháp cần giữ lại thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của bạn, theo yêu cầu của luật pháp trong khu vực pháp lý của bạn. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian ngắn hơn (a) khoảng thời gian lưu trữ được cung cấp bên dưới, hoặc (b) khoảng thời gian được pháp luật cho phép.

Bạn được yêu cầu chấp thuận các điều khoản của bản tuyên bố này khi đăng ký hội viên Accor Plus. Bằng việc chấp thuận các điều khoản của tuyên bố này, bạn cũng đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bản thân (nếu cần) như được nêu trong bản tuyên bố này. Ngoài ra, bạn có thể chọn đồng ý nhận thông tin về thẻ hội viên và các ưu đãi marketing từ Accor Plus qua email, SMS và điện thoại một cách riêng biệt. Bạn có thể chọn từ chối nhận những thông tin này hoặc từ bất kỳ kênh nào bất kỳ lúc nào sau khi bạn đã kích hoạt tài khoản hội viên của mình.

 Mục đích/Hoạt động Cơ sở pháp lý để xử lý bao gồm cả cơ sở lợi ích hợp pháp Thời gian lưu trữ
Đáp ứng các nghĩa vụ của chúng tôi đối với hội viên. Thực hiện hợp đồng với bạn.
Cần thiết để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý.
Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc điều hành doanh nghiệp và cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu.
Sự đồng thuận của bạn.

10 năm kể từ khi đăng ký hoặc hoạt động tài khoản phù hợp với nghĩa vụ pháp lý.
Quản lý việc đăng ký các quyền lợi của Accor Plus, đặc biệt là việc tạo và lưu trữ tài liệu pháp lý tuân thủ các chuẩn mực kế toán.
Quản lý mối quan hệ của chúng tôi với các hội viên:
● Quản lý chương trình Accor Plus
● Nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu hội viên
● Phân tích phân khúc khách hàng dựa trên lịch sử đặt chỗ và sở thích của khách hàng nhằm gửi thông tin liên lạc được nhắm mục tiêu, tuân theo các yêu cầu của chỉ thị về quyền riêng tư điện tử của Liên minh Châu Âu (2002/58/EC được sửa đổi vào năm 2009) hoặc các luật hiện hành khác quy định về chủ đề tương tự
● Dự đoán và lường trước các hành vi trong tương lai
● Phát triển số liệu thống kê, điểm số thương mại và thực hiện báo cáo cùng loại
● Cung cấp dữ liệu ngữ cảnh cho các công cụ marketing của chúng tôi. Điều này xảy ra khi một hội viên truy cập website của Tập đoàn hoặc đặt chỗ để được hưởng quyền lợi của Accor Plus
● Hiểu và quản lý sở thích của các hội viên
● Gửi cho hội viên thư tin tức, chương trình khuyến mãi, ưu đãi đối tác chương trình, ưu đãi từ Accor SA hoặc các đối tác thương mại của Accor SA, hoặc liên hệ với hội viên qua điện thoại theo các yêu cầu của chỉ thị về Quyền riêng tư điện tử của Liên minh Châu Âu (2002/58/EC được sửa đổi vào năm 2009) hoặc các luật hiện hành khác quy định chủ đề tương tự
Thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn và để quản lý thẻ hội viên của bạn trong chương trình.
Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc quảng bá dịch vụ của chúng tôi, thực hiện các hoạt động marketing trực tiếp (có tính đến mối quan hệ thương mại của bạn với một trong các tổ chức của Tập đoàn Accor) và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
Sự đồng thuận của bạn.

6 năm kể từ ngày cuối cùng bạn tương tác với chúng tôi theo bất kỳ cách nào.
Cải thiện các dịch vụ thành viên của chúng tôi bằng cách:
● Cá nhân hóa trải nghiệm Accor Plus của bạn
● Xử lý thông tin cá nhân của bạn thông qua chương trình marketing khách hàng của chúng tôi để thực hiện các hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu và hiểu rõ hơn về các yêu cầu và mong muốn của bạn
● Điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của bạn (chẳng hạn mở rộng phạm vi đối tác của chương trình)
● Tùy chỉnh các ưu đãi thương mại và thông điệp khuyến mãi mà chúng tôi gửi cho bạn
● Thông báo cho bạn về các ưu đãi đặc biệt và bất kỳ dịch vụ mới nào do Accor Plus hoặc bất kỳ đối tác chương trình nào của Accor Plus tạo ra.
● Gửi cho bạn thông tin về các lợi ích của chúng tôi, các khuyến mãi mới hoặc chương trình qua email, mạng xã hội hoặc điện thoại.
Thực hiện hợp đồng với bạn liên quan đến việc quản lý tư cách hội viên của bạn trong chương trình.
Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc quảng bá dịch vụ của chúng tôi, thực hiện các hoạt động marketing trực tiếp (có tính đến mối quan hệ thương mại của bạn với Tập đoàn Accor) và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
Sự đồng thuận của bạn.

6 năm kể từ ngày cuối cùng bạn tương tác với chúng tôi theo bất kỳ cách nào.
Cung cấp cho bạn các lợi ích của chương trình Accor Plus và marketing hàng hóa và dịch vụ cho bạn, chủ yếu là các ưu đãi từ các đối tác của chương trình mà bạn được hưởng khi là hội viên của chương trình Accor Plus. Sự đồng thuận của bạn 6 năm kể từ ngày cuối cùng bạn tương tác với chúng tôi theo bất kỳ cách nào.
Sử dụng bên thứ ba đáng tin cậy để kiểm tra chéo, phân tích và kết hợp thông tin đã thu thập của bạn nhằm xác định sở thích và phát triển hồ sơ của bạn, đồng thời cho phép chúng tôi gửi cho bạn các đề xuất được cá nhân hóa. Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc quảng bá dịch vụ của chúng tôi, thực hiện các hoạt động marketing trực tiếp (có tính đến mối quan hệ thương mại của bạn với một trong các tổ chức của Tập đoàn Accor) và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
Sự đồng thuận của bạn.

6 năm kể từ ngày cuối cùng bạn tương tác với chúng tôi theo bất kỳ cách nào.
Cải thiện các dịch vụ của Accor Plus, cụ thể là:
● Thực hiện khảo sát và phân tích bản câu hỏi và góp ý của khách hàng
● Quản lý khiếu nại/phàn nàn
Thực hiện hợp đồng với bạn (để quản lý tư cách hội viên của bạn trong chương trình)
Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc quảng bá dịch vụ của chúng tôi, thực hiện các hoạt động marketing trực tiếp (có tính đến mối quan hệ thương mại của bạn với một trong các tổ chức của Tập đoàn Accor) và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
Sự đồng thuận của bạn.
6 năm kể từ ngày cuối cùng bạn tương tác với chúng tôi theo bất kỳ cách nào.
6 năm kể từ ngày đóng hồ sơ của bạn trong trường hợp có khiếu nại hoặc phàn nàn.
Bảo mật và nâng cao việc sử dụng website, ứng dụng và dịch vụ Accor Plus của bạn bằng cách:
● Cải thiện điều hướng;
● Bảo trì và hỗ trợ; và
● Thực hiện bảo mật và phòng chống gian lận.

Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc điều hành doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ quản trị và IT và an ninh mạng để ngăn chặn gian lận.
Sự đồng thuận của bạn.

13 tháng kể từ khi thu thập thông tin.
Quản lý nội bộ danh sách các hội viên có hành vi không phù hợp trong quá trình sử dụng các quyền của họ (hành vi hung hăng và chống đối xã hội, không tuân thủ các quy định về an toàn, trộm cắp, phá hoại hoặc sự cố thanh toán). Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc điều hành doanh nghiệp và giúp ngăn chặn gian lận cũng như lạm dụng tài sản và nhân viên của chúng tôi.
Sự đồng thuận của bạn.

Tối đa 122 ngày kể từ ngày ghi sự kiện.
Đảm bảo các khoản thanh toán bằng cách xác định mức độ rủi ro gian lận liên quan. Là một phần của phân tích này, Accor Plus có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ phòng ngừa rủi ro của Tập đoàn Accor để tinh chỉnh phân tích của họ.
Tùy thuộc vào kết quả điều tra, Tập đoàn Accor có thể thực hiện các biện pháp bảo mật, cụ thể là Tập đoàn Accor có thể yêu cầu sử dụng một kênh đặt chỗ khác hoặc một phương thức thanh toán thay thế. Các biện pháp này sẽ có tác dụng tạm ngưng việc thực hiện đặt chỗ hoặc, nếu kết quả phân tích không đảm bảo tính an toàn của việc đặt chỗ, thì hủy bỏ nó. Việc sử dụng gian lận phương thức thanh toán có thể dẫn đến việc lọt vào hồ sơ sự cố của Tập đoàn Accor, điều này có thể khiến Tập đoàn Accor chặn các khoản thanh toán trong tương lai hoặc thực hiện kiểm tra bổ sung.

Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc điều hành doanh nghiệp và giúp ngăn chặn gian lận.
Sự đồng thuận của bạn.

90 ngày đối với cơ sở dữ liệu của chúng tôi để cho phép phân tích và kiểm soát và sau đó là 2 năm trong một cơ sở dữ liệu riêng biệt được sử dụng để cải thiện hệ thống.
Trong trường hợp ghi vào hồ sơ sự cố, 2 năm kể từ khi ghi lại hoặc cho đến khi chính thức hóa tình huống nếu sớm hơn.

Tuân thủ bất kỳ luật hiện hành nào (ví dụ, lưu trữ tài liệu kế toán), bao gồm:
● Quản lý các yêu cầu hủy đăng ký nhận thư tin tức, chương trình khuyến mãi, ưu đãi du lịch và khảo sát mức độ hài lòng
● Quản lý các yêu cầu của chủ thể thông tin về thông tin cá nhân của họ.
Cần thiết để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý.
Sự đồng thuận của bạn.

Theo quy định trong pháp luật của khu vực pháp lý tương ứng.

 

8. ĐIỀU KIỆN ĐỂ BÊN THỨ BA CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chương trình Accor Plus hoạt động trong nhiều khu vực pháp lý. Do đó, chúng tôi phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người nhận bên trong và bên ngoài tổ chức theo các điều kiện sau:

a. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với một số bộ phận và người được ủy quyền trong Tập đoàn Accor để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất với Accor Plus. Các nhóm sau có thể có quyền tiếp cận thông tin của bạn:
o Nhân viên ở những địa điểm áp dụng quyền lợi thẻ Accor Plus (chẳng hạn như khách sạn, nhà hàng, spa).
o Nhân viên đặt phòng sử dụng công cụ đặt phòng của Tập đoàn  Accor.
o Bộ phận IT.
o Dịch vụ thương mại và marketing.
o Các dịch vụ y tế nếu có.
o Các dịch vụ pháp lý nếu có.
o Nói chung, bất kỳ người nào thích hợp trong các chủ thể của Tập đoàn Accor đối với một số danh mục thông tin cá nhân.

Đặc biệt, thông tin liên quan đến quá trình đặt phòng Accor Plus, sở thích, mức độ hài lòng hay thẻ hội viên chương trình Accor Plus của bạn được chia sẻ giữa các khách sạn hoạt động thuộc thương hiệu Tập đoàn Accor là đối tác của chương trình. Thông tin này được sử dụng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của bạn tại các khách sạn này.

b. Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác: thông tin cá nhân của bạn có thể được gửi cho bên thứ ba với mục đích cung cấp dịch vụ và cải thiện chất lượng lưu trú của bạn, ví dụ:
o Đối tác của chương trình Accor Plus: các bên nằm ngoài Tập đoàn Accor cung cấp các lợi ích cho hội viên của chương trình Accor Plus.
o Các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài: Nhà thầu phụ IT, tổng đài quốc tế, ngân hàng, tổ chức phát hành thẻ tín dụng, luật sư bên ngoài, điều phối viên, đối tác in ấn.
o Các đối tác thương mại: Accor Plus có thể, trừ khi bạn chỉ định khác với bộ phận Bảo mật thông tin, nâng cao hồ sơ của bạn bằng cách chia sẻ thông tin cá nhân nhất định với các đối tác thương mại ưu tiên của mình. Trong trường hợp này, một bên thứ ba đáng tin cậy có thể kiểm tra chéo, phân tích và kết hợp thông tin của bạn. Việc xử lý thông tin này sẽ cho phép Accor Plus và các đối tác hợp đồng đặc quyền của công ty xác định sở thích của bạn và hồ sơ khách hàng để cho phép chúng tôi gửi cho bạn các ưu đãi được cá nhân hóa.
o Các trang mạng xã hội: Nhằm định danh bạn nhanh chóng trên website của Tập đoàn Accor mà không cần điền vào mẫu đăng ký, Accor SA đã ứng dụng hệ thống đăng nhập mạng xã hội. Nếu đăng nhập bằng hệ thống đăng nhập mạng xã hội, bạn ủy quyền rõ ràng cho Accor SA truy cập và lưu trữ thông tin công khai trên tài khoản mạng xã hội của bạn (ví dụ: Facebook, LinkedIn, Google, Instagram…), cũng như các thông tin khác được nêu trong quá trình sử dụng hệ thống đăng nhập mạng xã hội. Accor SA cũng có thể gửi địa chỉ email của bạn cho các mạng xã hội để xác định xem bạn đã là người dùng của mạng xã hội liên quan hay chưa và để đăng các quảng cáo được cá nhân hóa có liên quan trên tài khoản mạng xã hội của bạn nếu thích hợp.

c. Với chính quyền địa phương: Chúng tôi có thể có nghĩa vụ gửi thông tin của bạn cho chính quyền địa phương nếu được pháp luật yêu cầu hoặc như một phần của cuộc điều tra. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ hoạt động chuyển giao nào như vậy đều được thực hiện theo quy định của chính quyền sở tại.

9. BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG CHUYỂN GIAO THÔNG TIN QUỐC TẾ

Vì các mục đích nêu trong khoản 7 của bản tuyên bố này, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho người nhận nội bộ hoặc bên ngoài, những người có thể ở các khu vực pháp lý cung cấp các mức độ bảo vệ thông tin cá nhân khác nhau.

Do đó, ngoài việc thực hiện bản tuyên bố này, Accor sử dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo chuyển giao an toàn thông tin cá nhân của bạn cho một chủ thể của Accor hoặc cho một người nhận bên ngoài ở một khu vực pháp lý cung cấp mức độ riêng tư khác với mức độ bảo mật trong khu vực pháp lý nơi có thông tin cá nhân đã được thu thập.

Vào ngày bản tuyên bố này có hiệu lực, Accor Plus hiện đang hoạt động tại các khu vực pháp lý ở Châu Á Thái Bình Dương. Bằng việc đăng ký vào chương trình này và tùy thuộc vào các quyền bạn chọn, thông tin của bạn có thể được gửi đến các khu vực pháp lý này. Đó là: Úc, Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Fiji, Polynesia thuộc Pháp, Đặc khu hành chính Hồng Kông, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Lào, Đặc khu hành chính Ma Cao, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Đài Loan Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.  Thông tin của bạn cũng có thể được gửi đến các địa điểm ở Châu Âu, cụ thể là Pháp.

Ngoài những quy định bắt buộc để thực hiện việc đặt chỗ trước của bạn, việc chuyển thông tin đến các khu vực pháp lý có các mức độ bảo vệ thông tin cá nhân khác nhau, được quy định bởi các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn do Ủy ban Châu Âu xác định.

10. BẢO MẬT THÔNG TIN

Accor Plus thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp, theo quy định pháp luật hiện hành (cụ thể là: Điều khoản 32 của GDPR), để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc phá hoại, thay đổi trái phép hoặc tình cờ, hoặc làm mất, lạm dụng và truy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ thông tin. Nhằm đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật (chẳng hạn như tường lửa) và các biện pháp tổ chức (chẳng hạn như hệ thống ID/mật khẩu người dùng, các biện pháp bảo vệ vật lý, v.v) để kiểm soát truy cập nhằm đảm bảo tính bảo mật, sự toàn vẹn, tình trạng khả dụng và tính đàn hồi của các hệ thống và dịch vụ xử lý. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hành chính, biện pháp vật lý, biện pháp kỹ thuật (chẳng hạn như tường lửa) và biện pháp tổ chức (chẳng hạn như hệ thống ID/mật khẩu người dùng, các phương tiện bảo vệ vật lý, v.v).  Liên quan đến việc gửi thông tin thẻ tín dụng khi đặt chỗ trước, công nghệ mã hóa SSL được sử dụng nhằm đảm bảo giao dịch an toàn. Các biện pháp tổ chức đảm bảo bảo mật quá trình xử lý.

Đặc biệt, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kiểm soát truy cập giúp hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân cũng như các thiết bị lưu trữ và xử lý bằng cách áp dụng quyền truy cập, quản lý truy cập của người dùng để giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân cho chỉ cá nhân được phép, và thực hiện trách nhiệm của người dùng để ngăn chặn việc truy cập, tiết lộ, sao chép phi pháp thông tin cá nhân. Việc này cũng bao gồm các phương thức cho phép kiểm tra lại truy cập trái phép, thay đổi, xóa, hoặc chuyển thông tin cá nhân phù hợp cho phương thức và các biện pháp thu thập, sử dụng, và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

11. COOKIE

Tập đoàn Accor sử dụng cookie hoặc các công cụ truy vết khác trên website của mình. Để tìm hiểu thêm về cách Tập đoàn Accor sử dụng các công cụ truy vết và cấu hình chúng, vui lòng tham khảo Chính sách về việc sử dụng công cụ truy vết của chúng tôi.

12. QUYỀN CỦA BẠN

Bạn (hoặc, nếu áp dụng, đại diện theo pháp luật của bạn) có quyền yêu cầu thông tin và truy cập, nhận bản sao hoặc điều chỉnh thông tin cá nhân mà Tập đoàn Accor thu thập được liên quan đến chương trình Accor Plus. Ngoài ra, trong một số khu vực pháp lý, bạn có thể có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình, hạn chế việc xử lý thông tin hoặc yêu cầu chúng tôi đính kèm bản điều chỉnh hoặc tài liệu tương tự vào thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi không thực hiện việc điều chỉnh mà bạn đã yêu cầu. Ngoài ra, trong một số khu vực pháp lý, bạn có thể có quyền sở hữu thông tin lưu động và đưa ra các chỉ dẫn về cách thông tin của bạn được xử lý sau khi bạn qua đời (hy vọng là càng muộn càng tốt!.)

Bạn cũng có thể phản đối hoặc rút lại sự đồng thuận đối với việc xử lý thông tin cá nhân của mình.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả những yêu cầu nêu trên theo yêu cầu của pháp luật. Ngoài ra, ngay cả nếu luật pháp trong một khu vực pháp lý không yêu cầu chúng tôi làm vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ mọi yêu cầu như trên tới mức độ mà chúng tôi có thể thực hiện một cách hợp lý. Tuy nhiên, chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu của bạn nếu luật pháp ngăn cấm chúng tôi làm vậy hoặc cho phép chúng tôi làm vậy.

Trong trường hợp bạn muốn thực thi bất kỳ quyền nào nêu trên, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhân viên Bảo vệ thông tin của chương trình Accor Plus bằng cách gửi email hoặc gửi thư tới địa chỉ bên dưới.
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin để chúng tôi hiểu rõ yêu cầu của bạn và xác định rằng nó liên quan đến chương trình Accor Plus.

Địa chỉ Nhận thư:
Nhân viên Bảo vệ thông tin – Chương trình Accor Plus
AAPC Singapore Pte. Ltd.
1 Wallich Street #17-01 Guoco Tower
Singapore 078881
Địa chỉ Email:
dpo.apac@accor.com
Điện thoại:
Malaysia: [ +60 3 6419 5030]
Singapore: + 65 6408 8801

Nếu bạn có khiếu nại hoặc lo ngại về cách thức xử lý thông tin liên quan đến chương trình Accor Plus, bao gồm việc chúng tôi có tuân thủ yêu cầu pháp lý áp dụng hay không, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ thông tin của chương trình Accor Plus bằng cách sử dụng thông tin nêu trên. Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hiểu rõ mối quan ngại của bạn và xác định rằng nó liên quan đến chương trình Accor Plus. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và cố gắng giải quyết vấn đề của bạn nhanh nhất có thể.

Bạn cũng có thể có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan bảo vệ thông tin. Chi tiết liên hệ cho các cơ quan bảo vệ thông tin đối với GDPR có sẵn tại đây.
Vì mục đích bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cần kiểm tra danh tính của bạn để phản hồi yêu cầu của bạn hoặc các vấn đề liên lạc khác. Trong trường hợp có nghi ngờ hợp lý liên quan đến danh tính, bạn có thể được yêu cầu gửi kèm bản sao giấy tờ chứng minh danh tính chính thức, chẳng hạn như thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, cùng với yêu cầu của bạn. Bản sao đen trắng của trang liên quan trên giấy tờ chứng minh danh tính của bạn là đủ.
Mọi yêu cầu và việc trao đổi thông tin khác sẽ nhận được phản hồi nhanh nhất có thể.

 

13. CẬP NHẬT 

Chúng tôi có thể thay đổi bản tuyên bố này tùy từng thời điểm. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo bản tuyên bố này thường xuyên, đặc biệt là khi đặt chỗ trước tại một trong các khách sạn của chúng tôi.

14. THẮC MẮC VÀ LIÊN HỆ

Đối với mọi thắc mắc liên quan đến chính sách bảo vệ thông tin cho chương trình Accor Plus, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ thông tin của Accor Plus (Xem điều khoản “Quyền của bạn”).

Đối với mọi thắc mắc liên quan đến chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tập đoàn Accor, vui lòng liên hệ với bộ phận phụ trách Bảo mật thông tin cho Accor SA (vui lòng xem – https://all.accor.com/security-certificate/index.en.shtml bản tuyên bố bảo vệ thông tin cá nhân của Tập đoàn Accor để biết chi tiết liên hệ).