Terms and Conditions - Accor Plus Vietnam
Experience more with Accor Plus Join now

Country Selection

Please select your country below. If your country is not listed, select continue on Rest of the World.

Terms and conditions

Điều khoản & Điều kiện của thẻ hội viên Accor Plus

1. Bạn sẽ nhận được Thư Chào mừng (Welcome email) trong vòng 1 – 2 ngày làm việc, cung cấp số thẻ hội viên của bạn.
2. Làm theo các bước hướng dẫn trong Thư Chào mừng để kích hoạt thẻ hội viên.
3. Thẻ hội viên của bạn cũng có phiên bản online trên ứng dụng di động AccorHotels sau khi bạn kích hoạt thẻ.
4. Bạn sẽ nhận được thẻ cứng trong vòng 2 đến 3 tuần.

 

Điều khoản & Điều kiện của thẻ hội viên Accor Plus

Tải Điều khoản & Điều kiện

 

Các Điều khoản & Điều kiện khác

Các ngoại lệ về Đêm nghỉ

Ngoại lệ trong Quyền lợi ẩm thực – Nhà hàng cụ thể

Ngoại lệ trong Quyền lợi ẩm thực